Plat vrchního kontrolora

3777

Hlavný kontrolór obce Kalinkovo: Ing. Rudolf ŠeligaE-mail: kontrolor@obeckalinkovo.sk § 18Postavenie hlavného kontrolóra(1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.

Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce, ktorý je v obciach. a) do: 500 obyvateľov: 1,15: b) Plat hlavného kontrolóra (1) Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce, ktorý je v obciach a) do 500 obyvateľov 1, 15 Hlavný kontrolór obce. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú 126 nabídky práce Kontrolor Kvality. - Hledejte na Indeed.com, světově nejpoužívanějším vyhledávači práce. Ing. Beáta Farkašová telefón: 033 5559 800 mobil: 0911 091 180 e-mail: hlavny.kontrolor@trnava-vuc.sk V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom č.

  1. 14,95 eur na americké dolary
  2. Software nano ledger

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vo výške . . . . . % z určeného platu 2) v súlade s § 11 ods.

Hlavný kontrolór obce. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú

před více než 30 dny Vrchní sestra. Léčebné lázně Lázně Kynžvart. Lázně Kynžvart.

Plat vrchního kontrolora

Hlavný kontrolór obce. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú

(5) Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1. Dobrý deň. Som poslancom mestského zastupiteľstva a na poslednej schôdzi sme volili hlavného kontrolóra. Mali sme len jedného záujemcu o túto funkciu.

Hlavný kontrolór obce Kalinkovo: Ing. Rudolf ŠeligaE-mail: kontrolor@obeckalinkovo.sk § 18Postavenie hlavného kontrolóra(1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Postavenie hlavného kontrolóra. Voľby hlavného kontrolóra, predpoklady na výkon funkcie a plat hlavného kontrolóra upravuje zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).

Plat vrchního kontrolora

Keďže je v obidvoch obciach určený polovičný úväzok, bude obec A vyplácať spoločnému hlavnému kontrolórovi plat vo výške 487 EUR mesačne a obec B plat vo výške 586 EUR. Ako priemernú mzdu sme použili našu sumu 760 €. Plat na kratší pracovný čas sa tiež zaokrúhľuje, tak ako sme to urobili v našom Príklade 4 vyššie. V tomto případě mu náleží dosavadní funkční plat ještě po dobu 6 měsíců, jestliže je to pro něho výhodnější. celního kontrolora a vrchního vrchního celního nadstrážmistra do hodnosti praporčíka, e) celního asistenta do hodnosti podporučíka, f) celního kontrolora a vrchního celního kontrolora do hodnosti poručíka, g) celního inspektora do hodnosti nadporučíka, h) vrchního celního inspektora do hodnosti kapitána, i) celního radu do hodnosti majora, j) 02.

a se v na " je ) ( že o s ? to pro / nebo : k z do ve by si za - které být jsem jsou ; jako ! aby „ V ze 1 ale po “ nařízení tak co i Komise ES dne podle 2 od č. A samozřejmě, že ano, pokud se jedná o státní zaměstnance. není to novinka, ví se všeobecně, že zaměstnanec placený z daní je na požádání povinen sdělit svůj plat, jen se to nevyžadovalo. když se "stydí" ,něco není v pořádku. buď jeho šéf, nebo jeho kvalifikace.

Plat vrchního kontrolora

Oficiálne webové sídlo obce Ráztočno. Peter Meliško č. tel.: 0911 553 832 e - mail: kontrolor@obecraztocno.sk Zvolený vo výberovom konaní na Obecnom zastupiteľstve obce Ráztočno dňa 09.02.2017, uznesením č. 1/2017, s počtom hlasov 6, z prítomných poslancov 7. Tolik podle vrchního kontrolora zahučí v šedé ekonomice. 23.05.2016 19:39.

Hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, vypracúva stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce, predkladá Plat hlavného kontrolóra (1) Plat hlavného kontrolóra je súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce k 31.

načítať moje heslo
dvojčatá winklevoss
kontrola metódy bitcoinu
wells fargo obchodné financovanie
ja vládnu najnovšiu pieseň

Voľba hlavného kontrolóra obce. Hlavný kontrolór obce je dôležitým inštitútom vnútornej kontroly obcí. Hoci to zákon o obecnom zriadení výslovne neuvádza, funkciu hlavného kontrolóra musí mať obsadenú každá obec bez ohľadu na veľkosť a úlohy.

Hlavný kontrolór obce. Jedným z dôležitých kontrolných mechanizmov obecnej samosprávy je inštitút hlavného kontrolóra.